Het jaar van FRIT

English version below

🥳 2022 was het eerste volledige jaar van FRIT. En wat een geweldig jaar was het! Meer dan 500 stuks online verkocht. Al aanwezig in 5 winkels. Meer dan 20 frituren die de kledij van FRIT met trots dragen. Dit overstijgt al mijn verwachtingen. Dank je voor elke bestelling die jullie geplaatst hebben.

Na de sterke opstart eind 2021, begon het jaar behoorlijk slecht. In januari zijn werden er online 2 t-shirts verkocht, in februari en maart telkens 6. Dat was geen veelbelovende start. Het tweede kwartaal bracht meer succes en daarvoor moet ik jullie bedanken. Toen werd nl. de tweede reeks t-shirts ontworpen, bijna volledig op basis van jullie input. De collectie werd uitgebreid met Bitterballen, Julientje en het populaire Stoofvleessaus-t-shirt. De heerlijke ontwerpen van Studio Chapo konden jullie duidelijk smaken. Sindsdien vonden steeds meer mensen de weg naar de webshop van FRIT.

Toen kwam de eerste fysieke winkel aankloppen die graag FRIT wou verkopen, Nou Concept Store in Heist-op-den-Berg, daar was ik in de wolken mee. Het maakte me trots om mijn eigen creaties in een winkel te zien liggen. Er kwamen nog 4 winkels bij: César in Mortsel, VITA in Turnhout, Gäst Store in mijn hometown Brugge en SKM in Aartselaar. Het was niet gemakkelijk om de winkels, die grotere oplages afnemen, vlot te bevoorraden, gelukkig staan in en achter deze winkels steevast begripvolle en behulpzame mensen. In oktober werd het aanbod opnieuw uitgebreid met truien, iets waar jullie actief naar vroegen en ook duidelijk graag dragen.

🎯 Het einde van het jaar was een schot in de roos. In december werden er online meer dan 100 bestellingen geplaatst. Een getal waar ik in het voorjaar niet van durfde dromen maar wel naar streefde. Dat dit gelukt is, is voor mij een bevestiging van de bestaansreden van het merk FRIT. Voor andere merken is dat getal klein bier maar voor mij betekent dat erg veel. Het is een getal om op te bouwen en hopelijk ooit te kunnen overtreffen.

Los van deze getallen, is voor mij het echte succes dat velen onder jullie met plezier de kledij van FRIT aantrekken. Daarnaast heb ik nog geen enkele retour ontvangen. Een bewijs van de kwaliteit van de kledij en de charme van de ontwerpen.

Hoe fantastisch 2022 ook was, er zijn ook zaken die beter kunnen. Voor mij persoonlijk zijn voorraad en verzending twee punten die moeten verbeteren. Voorraadbeheer is iets volledig nieuw voor mij en helaas moet ik nu en dan mensen contacteren omdat ze een stuk hebben besteld die beschikbaar is in de webshop maar niet in voorraad was. Hoewel bijna iedereen hier steeds zeer begripvol op reageert, is hier duidelijk ruimte voor verbetering. Anderzijds is de manier van verzending nog niet in lijn met wat FRIT wil uitstralen. Het is nu nogal droogjes en hoewel dat wel kostenefficiënt is, zou het leuk zijn om jullie moment van ontvangst wat op te vrolijken.

In 2023 dringt een prijsstijging zich op. Dat is geen evidente beslissing, iets waar ik erg lang heb over nagedacht en met veel mensen heb over gepraat. Om verder te kunnen groeien is een gezonde cashflow noodzakelijk. FRIT draait nu break-even, wat prima is, maar geen ruimte geeft voor een efficiënte voorraadstrategie. Daarnaast is het textiel sinds vorig jaar met 15% gestegen, zijn papierwaren veel duurder geworden en blijven de verzendkosten ook oplopen. Daarom zal de prijs van een T-shirt met 10% stijgen (33 i.p.v. 30 EUR).

Ik besef zeker dat dit niet vanzelfsprekend is, daarom wil ik dit ook graag compenseren. Het merendeel van de bestellingen zijn orders van 1 T-shirt. Ik heb daarom een oplossing gezocht om de verzendkosten van deze bestellingen te verlagen. Voor bestellingen van 1 T-shirt zal er vanaf 2023 een nieuwe verzendoptie zijn van 3 EUR, zonder track & trace. Op deze manier kost de bestelling van 1 T-shirt incl. verzending vanaf volgend jaar 36 EUR i.p.v. 35 EUR. Dit verzacht toch enigszins de prijsverhoging.

🙏 Tenslotte wil ik je ook uitnodigen om feedback te geven. Positief of negatief, groot of klein, ik apprecieer alle feedback die ik maar kan krijgen. Het is maar op deze manier dat FRIT kan groeien. Deel je ideeën, tips, vragen, frustraties met me via deze link of per e-mail: thomas@getfrit.be.

Nu ga ik mijn stock tellen en terug op orde brengen in een eerste stap naar beter voorraadbeheer 😊

Dank je wel voor 2022,

Op naar een nog beter 2023!

Thomas

//

🥳 In 2022, FRIT had its first full year of operation and it was an incredible year! More than 500 items were sold online and FRIT is now present in 5 stores. More than 20 fry shops proudly wear FRIT clothing, exceeding all of my expectations. Thank you for every order you have placed.

After a strong start at the end of 2021, the year started off quite poorly. In January, only 2 t-shirts were sold online, and in February and March, 6 were sold each month. This was not a promising start. However, the second quarter brought more success, and I have you to thank for that. The second series of t-shirts was designed almost entirely based on your input and the collection was expanded with Bitterballen, Julientje, and the popular Stoofvleessaus t-shirt. The delicious designs from Studio Chapo clearly appealed to you. Since then, more and more people have been finding their way to the FRIT online shop.

The first physical store to approach FRIT with an interest in selling our products was Nou Concept Store in Heist-op-den-Berg, and I was over the moon about it. It was a proud moment to see my own creations on sale in a store. Four more stores followed: César in Mortsel, VITA in Turnhout, Gäst Store in my hometown of Brugge, and SKM in Aartselaar. It was not easy to supply these stores, which place larger orders, but fortunately the people in and behind these stores are always understanding and helpful. In October, the range was expanded again with sweaters, something that you actively requested and clearly enjoy wearing.

🎯 Finally, the end of the year was a complete success. In December, we received over 100 online orders. This is a number I wouldn't have dared to dream of in the spring, but it's what we were striving for. For other brands, this number might be small potatoes, but for us, it means a lot. It's a number we can build on and hopefully someday surpass.

But beyond these numbers, the real success for me is seeing so many of you happily wearing FRIT clothing. Additionally, I haven't received a single return yet. This is proof of the quality of our clothing and the charm of the designs.

While 2022 was amazing, there are definitely some areas that can be improved. For me personally, inventory and shipping are two areas that need work. Inventory management is completely new to me and unfortunately, I sometimes have to contact people because they ordered something that was available in the webshop but not in stock. While almost everyone has been very understanding about this, there is clearly room for improvement here. On the other hand, the way we ship items is not in line with what FRIT wants to convey. It's currently somewhat dry and while it is cost-effective, it would be nice to liven up your moment of receipt.

In 2023, a price increase is inevitable. This isn't an obvious decision and something I've thought long and hard about and discussed with many people. FRIT is currently breaking even, which is fine, but doesn't allow for an efficient inventory strategy. In order to continue growing, a healthy cash flow is necessary. Additionally, textiles have increased by 15% since last year, paper goods have become much more expensive, and shipping costs continue to rise. Therefore, the price of a t-shirt will increase by 10% (33 instead of 30 EUR).

I understand that this price increase is certainly not self-evident, which is why I want to find a way to compensate for it. Most of our orders are for just one T-shirt, so I've looked for a solution to lower the shipping costs for these orders. Starting in 2023, there will be a new shipping option of 3 EUR for orders of one T-shirt, without track and trace. This means that the cost of an order of one T-shirt, including shipping, will be 36 EUR instead of 35 EUR from next year. This should help to soften the impact of the price increase.

🙏 Lastly, I want to invite you to give feedback. Positive or negative, big or small, I appreciate any feedback I can get. It's only through this kind of feedback that FRIT can grow. Feel free to share your ideas, tips, questions, and frustrations with me at thomas@getfrit.be.

Now I'm going to count my stock and put it back in order in a first step towards better stock management 😊

Thank you for your support in 2022, and here's to an even better 2023!

Sincerely,

Thomas